สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ลงทะเบียน

There are no up-coming events

หลักสูตรใหม่

There are no up-coming events
[ ดูทั้งหมด ]

แหล่งความรู้

รัฐบาลดิจิทัล คือการทำงานร่วมกันของภาครัฐและประชาชน ซึ่งเป็นการทำงานแบบประชารัฐอย่างแท้จริง

รัฐบาลดิจิทัล คือการทำงานร่วมกันของภาครัฐและประชาชน ซึ่งเป็นการทำงานแบบประชารัฐอย่างแท้จริง

2850 VIEWS

รัฐเหยียบคันเร่งติดตามความคืบหน้าขยายผลนโยบายติดต่อราชการไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร

รัฐเหยียบคันเร่งติดตามความคืบหน้าขยายผลนโยบายติดต่อราชการไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร หน่วยงานพร้อมขานรับเริ่มทันที

2703 VIEWS

สพร. เปลี่ยนผ่านรัฐบาลดิจิทัล หนุนเทคโนโลยีเชื่อมราชการ 4.0 อำนวยความสะดวกประชาชน

สพร. เปลี่ยนผ่านรัฐบาลดิจิทัล หนุนเทคโนโลยีเชื่อมราชการ 4.0 อำนวยความสะดวกประชาชน

3293 VIEWS

38

หลักสูตรที่เปิด

17,945

ผู้ผ่านการอบรม/สัมมนา

342

หน่วยงานภาครัฐ

107,404

ผู้เข้าเยี่ยมชมเวบไซต์ทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

[ ดูทั้งหมด ]

วิทยากร

 • ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  ---

 • ดร. มนู อรดีดลเชษฐ

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  แนวทางการดำเนินงานภายใต้สังคมดิจิทัลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน (Digital Sustainability)

 • นายไชยเจริญ อติแพทย์

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  ---

 • นายชัยณรงค์ โชไชย์

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  ---

 • ดร. อมฤต เหล่ารักพงษ์

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  ผู้เชี่ยวชาญ

  การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย EA

 • ดร. ภูมิ ภูมิรัตน

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล
  การทำธุรกรรมในรูปแบบดิจิทัล
  Blockchain
  Fintech

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือในประเทศ

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

TDGA - หน้าหลัก