สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
      ลืมรหัสผ่าน ?  

บริการความรู้จาก TDGA

หลักสูตรใหม่

[ ดูทั้งหมด ]

แหล่งความรู้

BlockChain คืออะไร ?

เป็น VDO Learning ตอนเดียวจบว่าด้วยเรื่อง BlockChain คืออะไร ? ที่ Link ไปยัง Channel แหล่งความรู้ ที่อยู่บน YouTube เท่านั้น เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์จึง Link Channel นี้เข้ามา หากผู้เรียนสนใจ และต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อโดยตรงกับผู้ดูแล Channel นั้นได้

491 VIEWS

CITIZENinfo สำเนาไม่ใช้ รู้ใจประชาชน มิติใหม่ติดต่อราชการ

แอปพลิเคชัน CITIZENinfo ภายใต้โครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) และการพัฒนาระบบการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เป็นแอปพลิเคชันที่ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการภาครัฐ รวมทั้งทราบสถานะว่าหน่วยงานใดบ้างที่ยกเลิกการขอสำเนาเอกสารทางราชการ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เป็นต้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลและภาครัฐเอาจริงกับการให้บริการแบบใหม่ที่ไม่ต้องใช้สำเนาเอกสาร มีการทำงานแบบบูรณาการเชื่อมโยงกัน มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนเพื่อนำไปพัฒนาบริการต่อไป โดยขณะนี้ แอปพลิเคชัน CITIZENinfo กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา โดยเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้ปักหมุดพิกัดตำแหน่ง “ทำเนียบรัฐบาล” พร้อมเร่งส่วนราชการร่วมปักหมุดให้ครบ 60,000 จุดให้บริการให้เสร็จสิ้นภายใน มิ.ย.นี้ ซึ่งหลังจากได้พิกัดตำแหน่งจุดให้บริการของหน่วยงานราชการครบถ้วนแล้ว จะมีการนำพิกัดตำแหน่งเหล่านั้นมาพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน CITIZENinfo เพื่อเตรียมพร้อมให้บริการประชาชนต่อไป นอกจากจะมีการนำพิกัดตำแหน่งของหน่วยงานราชการมาใช้เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชัน CITIZENinfo แล้ว จะมีการเปิดเผยชุดข้อมูลพิกัดตำแหน่งจุดให้บริการของหน่วยงานภาครัฐเป็นข้อมูลเปิดเพื่อให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ได้ทางเว็บไซต์ data.go.th ซึ่งเป็นแหล่งค้นหาชุดข้อมูลเปิดภาครัฐด้วย ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.dga.or.th/th/index.php Facebook: https://www.facebook.com/DGAThailand/ Twitter: https://twitter.com/DGAThailand

382 VIEWS

แนะนำการใช้งานศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center: GDX)

แนะนำการใช้งานศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center: GDX) เข้าใช้งานได้ที่ https://gdx.dga.or.th ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ https://www.dga.or.th Facebook: https://www.facebook.com/DGAThailand/ Twitter: https://twitter.com/DGAThailand

787 VIEWS

38

หลักสูตรที่เปิด

17,945

ผู้ผ่านการอบรม/สัมมนา

342

หน่วยงานภาครัฐ

107,404

ผู้เข้าเยี่ยมชมเวบไซต์ทั้งหมด

ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

[ ดูทั้งหมด ]

วิทยากร

 • ศ. ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  ---

 • ดร. มนู อรดีดลเชษฐ

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  แนวทางการดำเนินงานภายใต้สังคมดิจิทัลกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน (Digital Sustainability)

 • นายไชยเจริญ อติแพทย์

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  ---

 • นายชัยณรงค์ โชไชย์

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  ---

 • ดร. อมฤต เหล่ารักพงษ์

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  ผู้เชี่ยวชาญ

  การบริหารยุทธศาสตร์องค์กรด้วย EA

 • ดร. ภูมิ ภูมิรัตน

  ---

  ผู้เชี่ยวชาญ

  ความปลอดภัยในโลกดิจิทัล
  การทำธุรกรรมในรูปแบบดิจิทัล
  Blockchain
  Fintech

ความร่วมมือทางวิชาการ

ความร่วมมือในประเทศ

ความร่วมมือกับต่างประเทศ

หน้าหลัก