สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ หรือ TDGA ได้จัดหลักสูตรอบรมทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ

ทักษะการอ่านและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ทักษะการอ่านและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล / คอร์สใหม่ล่าสุดทักษะการอ่านและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล / คอร์สยอดนิยมทักษะการอ่านและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล / คอร์สทั่วไป

ทักษะการอ่านและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล